Forumๅทฅใ‚ณใ‚ฆใ‚ฏใ‚ฐใ‚‚ใ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  2nd grade kanji  3 strokes  JLPT N4 kanji 

  • craft, construction, katakana e radical (no. 48)
ๅ‰ใพใŸใ‚ตใ‚ทใƒฃใ‚ตใ‚ค

Jinmeiyล kanji  9th grade kanji  3 strokes 

  • fork in road, crotch
ๆ‰ใ‚ตใ‚ค

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  2nd grade kanji  3 strokes  JLPT N3 kanji 

  • genius, years old, cubic shaku
ไธ‰ใฟใฟ.ใคใฟใฃ.ใคใ‚ตใƒณใ‚พใ‚ฆใ‹ใ•ใ•ใ„ใ•ใˆใ•ใถใ–ใ–ใˆใ–ใถใใ†ใžใŸใ ใฟใคใฟใ‚“ใ‚‚ใ‚„

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  1st grade kanji  3 strokes  JLPT N5 kanji 

  • three
ๅฑฑใ‚„ใพใ‚ตใƒณใ‚ปใƒณใ•ใ‚„ใฎใ‚„ใ‚“

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  1st grade kanji  3 strokes  JLPT N5 kanji 

  • mountain
ๅฃซใ•ใ‚€ใ‚‰ใ„ใ‚ทใŠใพ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  5th grade kanji  3 strokes  JLPT N1 kanji 

  • gentleman, scholar, samurai, samurai radical (no. 33)
ๅญใ“-ใ“ใญใ‚ทใ‚นใƒ„ใ„ใใŽใใ‘ใญใฃ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  1st grade kanji  3 strokes  JLPT N5 kanji 

  • child, sign of the rat, 11PM-1AM, first sign of Chinese zodiac
ๅ‹บใ‚ทใƒฃใ‚ฏ

Jinmeiyล kanji  9th grade kanji  3 strokes  JLPT N1 kanji 

  • ladle, one tenth of a go, dip
ๅฅณใŠใ‚“ใชใ‚ใ‚ธใƒงใƒ‹ใƒงใƒ‹ใƒงใ‚ฆใŠใชใŸใคใใช

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  1st grade kanji  3 strokes  JLPT N5 kanji 

  • woman, female
ๅฐใกใ„.ใ•ใ„ใ“-ใŠ-ใ•-ใ‚ทใƒงใ‚ฆใ„ใ•ใ‚‰ใ“ใ†ใ•ใ–ใ—ใ‚ƒใŠใกใ„ใ•

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  1st grade kanji  3 strokes  JLPT N5 kanji 

  • little, small

Advertisement